Dodatkowe dane, które pomogą administratorowi danych osobowych na identyfikację.