Jeśli chcesz poznać zakres zbieranych o tobie danych osobowych, masz do tego pełne prawo. Przepisy zarówno europejskie jak i krajowe dają ci prawo do wglądu. Masz też prawo do otrzymania kopii twoich danych osobowych. Przedsiębiorca musi dostarczyć ci całkowitą i kompleksową kopię danych osobowych, które o tobie zebrał.